• asociatiaavatar2020@gmail.com
  • 0731 544 469

Legislație

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

DOCUMENTE INTERNAȚIONALE

> Convenția europeană a drepturilor omului (1950)

> Declarația drepturilor copilului (1959)

> Declarația universală a drepturilor omului (1948)

> Declaration of the Rights of the Child (1923)

> Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

​> Prima hotărâre CEDO privind dreptul la educație

​> Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual (Convenția Lanzarote)

> Protocol facultativ la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, referitor la implicarea copiilor în conflicte armate (2000)

> Protocol facultativ la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă (2000)

> Convenția OIM 138 privind vârsta minimă de încadrare în muncă (1973)

> Convenția OIM 182 privind interzicerea celor mai grave forme de muncă a copiilor (1999)

> Convenția ONU privind statutul de refugiat (1951)

> Convenția ONU privind criminalitatea transnațională organizată (2000)

> Protocol împotriva traficului ilegal de migranți, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (2000)

> Protocol privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (2000)

> Directiva 2003/9/CE privind standardele minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre

> Directiva 2005/85/CE privind acordarea și retragerea statutului de refugiat

> Convenția privind consimțământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie

> Tratatul de la Lisabona (2007) – primul tratat UE în care este menționată necesitatea protecției și promovării drepturile copilului (art. 2, alin 3 și 5)

Finanțatori și Parteneri