• contact@asociatia-avatar.ro
  • 0731 544 469

Centrul educațional de tineret din Găujani a fost inaugurat pe 24 iunie 2022!

LANSARE PROIECT RO2020/ACF_A1_GM_16

Centrul educațional de tineret Găujani - PROIECTUL RO2020/ACF_A1_GM_16
A FOST FINALIZAT CU SUCCES!

  Asociația AVATAR în parteneriat cu Asociația Datini Educație Cultură Găujani au implementat în perioada decembrie 2021- iulie 2023,  proiectul “Centru educațional de tineret Găujani”.

  Proiectul a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul programului Active Citizens Fund România.

  Obiectivul principal al proiectului a vizat  capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din comunitatea Găujani, zonă insuficient deservită, de a deveni un nucleu local pentru inițiative civice de creștere a gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și de conștientizare a rolului și importanței organizațiilor sociatății civile în societate, pe durata proiectui, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivel local.

  Beneficiarii proiectului

  • Beneficiari direcți ai proiectului au fost 12 tineri cu vârsta între 14 si 20 de ani, din comuna Găujani, romi și ne-romi, ce reprezintă o categorie insuficient deservită și care au fost parte din nucleul de inițiativă creat.
  • Un alt grup de beneficiari a fost format din 50 de tineri care pe parcursul derulării proiectului au fost implicați în acțiuni locale implementate de tinerii lideri (activitățile din campania de conștientizare locală), dar și 250 de persoane din comunitate care au participa la evenimentele derulate de tineri.

  Activitățile proiectului au vizat:

>  înființarea unui Centru educațional de tineret, ce contribuie la oferirea de servicii de calitate  pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia;

>  selectarea și formarea a 10 tineri în temele cetățenie activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte, fundraising;

>  o campanie de strângere de fonduri pentru centrul educațional nou înființat;

>  realizarea unui website performant;

>  Realizarea campaniei locale de conștientizare ”Cetățeni implicați-societate puternică”, ce a constat in 5 activități derulate în perioada campaniei, și anume:

    – o campanie de strângere de fonduri realizată de grupul de inițiativă pentru colegii din școala Găujani cu ocazia Sărbătorilor de iarnă – cadouri strânse pentru 80 de elevi

    – o reprezentație de teatru ziar pe tema abandonului școlar – peste 50 de participanți la spectacol

    – o cafenea publică pe tema cetățeniei active – peste 30 de  persoane (Administrația locală, cetățeni, tineri) participante la discuții

    – un proiect scris și aplicat pentru o linie de finanțare, pentru organizarea unei tabere

    – o petiție depusă la Primărie pentru înființarea unui parc în localitate

>  o caravană de promovare a rezultatelor proiectului în 5 localități rurale din județul Giurgiu;

   𝐌𝐞𝐭𝐨𝐝𝐞 utilizate: Teatru ziar, Flashmob, Cafenea publică, Fundraising, Scriere proiecte, Cetățenie activă – petiționare.

   𝐑𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞 finale:

– 50 de tineri din comunitate  și-au dezvoltat competențe de lucru cu metodele folosite în campanie,  și-au crescut nivelul de conștientizare referitor la importanța participării civice ,  și-au dezvoltat competențe din sfera educației civice/cetățeniei active: implicare, participare, responsabilitate, lucru împreună, identificarea problemelor din comunitate și aducerea lor în atenția comunității

 – peste 250 de persoane au participat la activitățile campaniei și au fost informate despre proiect și temele abordate de grupul de inițiativă împreună cu cei 50 de tineri din Găujani: 

– peste 500 de persoane au fost informate despre proiect și temele abordate în campanie: cetățenie activă, importanța organizațiilor societății civile în societate – flyere distribuite în comunitate

– 200000 de persoane de la nivel național informate despre proiect.

   Asociația AVATAR , presedinte Gabriela Luciana Teodorescu “Suntem mândri de tot parcursul copiilor și îi așteptăm să construiască pentru comunitate proiecte, să fie cetățeni activi și responsabili ai comunității. Așa cum am menționat nu o dată, valoarea adaugată a proiectului a constat în implementarea și utilizarea instrumentelor inovatoare care facilitează accesul la informație și educație, atât pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, cât șipentru cele implicate în activități specifice. Scopul proiectului a vizat creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și conștientizarea rolului și importanței organizațiilor societății civile în societate, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivelul comunei Găujani, județul Giurgiu.

   Proiect a fost derulat de Asociația AVATAR în parteneriat Asociația Datini Educație Cultură Găujani, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Date de contact:

Asociația AVATAR , Gabriela Luciana Teodorescu: 0731.544.469

Asociația Datini Educație Cultură Găujani, Cornelia Enache: 0726.481.031

—————————————————————————————————-

   Despre Programul Active Citizens Fund România

   Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

@acfromania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.

COMUNICAT DE PRESĂ

 Pe 24 iunie, de Sînziene, Centrul educațional de tineret din Găujani a fost inaugurat!

Luna iunie a fost una plină pentru copiii din Găujani. În cadrul proiectului – Centru educațional de tineret Găujani, derulat de Asociatia Avatar în parteneriat cu Asociatia Datini – Gaujani, procesul de formare a tinerilor din grupul local de inițiativă a continuat cu diferite ateliere!

Așa se face că, în sfântă zi de Sînziene a fost inaugurat Centrul educațional de tineret, ce va contribui la oferirea de servicii de calitate pentru tinerii aparținând grupurilor vulnerabile, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

Gazdele activității au fost reprezentantele Asociației AVATAR, Gabriela Luciana Teodorescu, și Asociației Datini Educație Cultură Găujani, Cornelia Enache, care le-au oferit celor prezenți o zi de neuitat. Odată cu inaugurarea Centrului, oaspeții au putut viziona și muzeul țărănesc, unde stau la loc de cinste ia,  prosoapele țesute de străbunici și obiectele vechi de zeci de ani care ne definesc identitatea, așa cum bine spunea Cornelia Enache.

Centrul educațional a luat ființă din nevoile copiilor și tinerilor. Beneficiari din rândul acestora spun că ideea înființării acestui centru  este una foarte bună, ce vine în ajutorul copiilor pentru a reuși să își creeze un viitor mai bun. Prin joc și învățare îi ajutăm pe copii sa înțeleagă lumea în care trăiesc și să comunice cu ceilalți. Activitățile propuse îi ajută pe copii să-și dezvolte viitoare aptitudini, să aplice cunostințele dobândite și să  se dezvolte armonios”, a declarat președinta Asociației AVATAR, Gabriela Luciana Teodorescu.

La activitate au participat peste 50 de copii, tineri  și adulți, urmând ca în viitor să fie implicați și alți tineri din zonă care, sperăm noi, vor forma o comunitate de tineret puternică în această parte binecuvântată de Dumnezeu cu oameni precum Cornelia Enache.

Conform proiectului, după formarea celor peste 10 tineri în temele cetățenie activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte, fundraising, vor urma:

– o campanie de strângere de fonduri pentru centrul educațional nou înființat;

– realizarea campaniei locale de conștientizare ”Cetățeni implicați-societate puternică”;

– o caravană de promovare a rezultatelor proiectului în 5 localități rurale din județul Giurgiu.

Valoarea adăugată a proiectului constă în implementarea și utilizarea instrumentelor inovatoare care facilitează accesul la informație și educație, atât persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, cât și personalului implicat în activități specifice.

Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și conștientizarea rolului și importanței organizațiilor societății civile în societate, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivelul comunei Găujani, județul Giurgiu.

Obiectivul proiectului este capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din comunitatea Găujani, zonă insuficient deservită, de a deveni un nucleu local pentru inițiative civice, pe durata a 16 luni din proiect, prin participarea la activități de formare pe teme de cetățenie activă și modalități de implicare în comunitate.

#centrutineretGaujani

Proiect derulat de Asociația AVATAR în parteneriat Asociația Datini Educație Cultură Găujani, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

#centrutineretGaujani

Mergem la Găujani de câțiva ani buni, deja. Cele mai multe familii sunt fără posibilități financiare, se confruntă cu sărăcia, alcoolismul și violența în familie. Se întâmplă puține lucruri cu și pentru tinerii din comunitate. Ce am descoperit. Însă, lucrând cu ei, este că există mult potențial și pentru ei e foarte important să li se ofere sanse să crească.

Prin Centrul educațional de tineret de la Găujani sprijinim tinerii din localitate să crească și să se implice în viața comunității, alături de Asociația Datini Educație Cultură Găujani. 10 tineri, între 14 și 20 de ani, din familii nevoiașe vor merge la cursurile centrului unde vor învăța despre cetățenie activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte și fundraising. Ei vor forma grupul de inițiativă al comunității.

Vor atrage și alți tineri alături de ei și vor aduce oamenii din comunitate laolaltă la evenimente și campanii, realizate chiar de ei. Suntem și noi alături de ei prin campanii de fundraising și de comunicare dedicate lor și comunității lor. La final, mergem să vorbim despre rezultatele lor mai departe, în alte 5 localități rurale. Deoarece știm că puterea exemplului contează.

Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul său este să crească gradul de implicare a cetățenilor în viața comunității și conștientizarea rolului și importanței organizațiilor societății civile în societate.

Asociația AVATAR în parteneriat cu Asociația Datini Educație Cultură Găujani implementează în perioada decembrie 2021- mai 2023,  proiectul “Centru educațional de tineret Găujani”.

Obiectivul nr.1 al proiectului:

  • Capacitarea unui număr de 10 tineri defavorizați din comunitatea Găujani, zonă insuficient deservită, de a deveni un nucleu local pentru inițiative civice de creștere a gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și de conștientizare a rolului și importanței organizațiilor sociatății civile în societate, pe durata a 16 luni din proiect, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivel local.

Beneficiarii proiectului

  • Beneficiari direcți ai proiectului vor fi 10 (zece) tineri cu vârsta între 14 si 20 de ani, din comuna Găujani, romi și ne-romi, ce reprezintă o categorie insuficient deservită și care vor face parte din nucleul de inițiativă creat. Nevoia acestora a fost identificată în urma colaborărilor anterioare din Găujani: acces la oportunități de dezvoltare.
  • Un alt grup de beneficiari va fi format din 50 de tineri ce vor fi ulterior implicați în acțiunile locale implementate de tinerii lideri (activitățile din campania de conștientizare locală), dar și 250 de persoane din comunitate vor participa la evenimentele derulate de tineri.
  • Cel puțin 500 de persoane informate despre proiect din Găujani și cel puțin 5000 de persoane de la nivel național informate prin mijloace media despre proiect.

Activitățile proiectului vizează:

–    înființarea unui Centru educațional de tineret, ce va contribui la oferirea de servicii de calitate  pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea acestuia;

– selectarea și formarea a 10 tineri în temele cetățenie activă, teatru social, campanii sociale, scriere de proiecte, fundraising;

– o campanie de strângere de fonduri pentru centrul educațional nou înființat;

realizarea unui website performant;

– o caravană de promovare a rezultatelor proiectului în 5 localități rurale din județul Giurgiu;

Realizarea campaniei locale de conștientizare ”Cetățeni implicați-societate puternică”.

 Valoarea adaugată a proiectului constă în implementarea și utilizarea instrumentelor inovatoare care facilitează accesul la informație și educație, atât persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, cât și personalului implicat în activități specifice.

Proiect derulat de Asociația AVATAR în parteneriat Asociația Datini Educație Cultură Găujani, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității și conștientizarea rolului și importanței organizațiilor societății civile în societate, prin înființarea unui centru educațional de tineret la nivelul comunei Găujani, județul Giurgiu.

Date de contact:

Asociația AVATAR , Gabriela Luciana Teodorescu: 0731.544.469

Asociația Datini Educație Cultură Găujani, Cornelia Enache: 0726.481.031

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați

www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

@acfromania

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.

Donează pentru copiii și tinerii din Găujani!

Centrul de tineret, deschis în luna iunie are nevoie de tine!

Avem nevoie de 3 mese pliabile, de 15 scaune pliabile, de materiale (lemne, cuie, tablă) pentru a construi un foișor în care să derulăm activitățile educaționale, de o bibliotecă pentru cărțile centrului.

Îți mulțumim că îți pasă!

Donează pentru copiii și tinerii din Găujani!

DONAȚIA TA

Finanțatori și Parteneri