• contact@asociatia-avatar.ro
  • 0731 544 469

Caravană rurală - Teatru la sat

FINANȚATOR

PROIECT 

PROIECT DERULAT DE

PARTENER

 Descrierea proiectului

  Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de copiii și tinerii din mediul rural din județul Giurgiu, cu vârsta de peste 12 ani, beneficiari direcți ai proiectului (cele două grupe de beneficiari direcți: actori și public)

Beneficiari direcți – 12 copii cu vârsta peste 12 ani (12-17 ani), elevi și tineri din comuna Găujani, voluntari ce vor fi selectați cu sprijinul asociației partenere și care vor fi implicați activ pe toată durata proiectului
– Minim 500 de copii/tineri cu vârsta între 12 și 15 ani, elevi ai școlilor din cele 10 comunități în care se va juca spectacolul de teatru, urmat de discuții și de mini-atelierele de actorie.

Localitatea și județul în care se va implementa proiectul:
Județul Giurgiu, comunele: Găujani, Daia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Greaca, Comana, Vărăști, Grădinari, Ghimpați, Mârșa

Obiectivele proiectului

Scopul proiectului este prevenirea abandonului școlar din județul Giurgiu, prin derularea unei serii de activități educaționale cu un număr de minim 512 copii și tineri.
Ne propunem derularea unei caravane de teatru social în 10 sate/comune din județul Giurgiu, care va presupune crearea și jucarea unei piese de teatru social la căminele culturale din localitățile selectate pentru un număr de minim 500 de copii și tineri cu vârsta între12 și 15 ani.
Obiectivele proiectului:
O1. Stimularea interesului pentru educație și cultură pentru un număr de 500 de copii și tineri cu vârste între 12 si 15 ani din 10 sate din județul Giurgiu, prin participarea la un spectacol de teatru, în perioada septembrie-noiembrie 2022
O2. Conștientizarea unui număr de minim 500 de copii și tineri cu vârste între 12 si 15 ani din 10 sate din județul Giurgiu, cu referire la importanța instruirii formale pentru reușita în viață, prin prezentarea unui spectacol de teatru social în localitățile selectate, în perioada septembrie-noiembrie2022
O3. Dezvoltarea competențelor transversale (competențe de viață), precum lucrul în echipă, negocierea, analiza, sinteza, prioritizarea, dar și a unor competențe emoționale și relaționale (asertivitate, încredere în sine, stima de sine), pentru cei 12 tineri implicați în crearea și prezentarea publică a piesei de teatru, pe toată durata proiectului.

Descrierea nevoii care a impus dezvoltarea proiectului

Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Motivele țin de probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socio-economică precară, funcționarea sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi. Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluţiei societăţii şi creşterii economice.
În anul 2018, procentul de abandon școlar în nivel rural a fost de 5,2% la nivel național. Odată cu apariția pandemiei, pentru copiii din comunitățile defavorizate a apărut un alt factor favorizant: educația online. Familiile nu își pot permite achiziționarea unei tablete pentru fiecare copil și, în situația derulării școlii online, acești copiii nu mai au acces la educație.
Zona rurală vizată în principal de proiect (Găujani) are în componența sa satul Pietrișu, cu o comunitate majoritar romă. Tinerii din aceasta zonă au oportunități reduse de educare și implicare, aspecte esențiale pentru o dezvoltare durabilă locală în contextul actual caracterizat de o rată crescută a abandonului școlar în mediul rural, de sărăcie și migrația forței de muncă.

Finanțatori și Parteneri