Despre Asociația Avatar

Un ONG făcut cu tineri, pentru tineri și despre tineri.

 

Asociația AVATAR își propune să sprijine dezvoltarea tinerilor si implicarea lor in crearea unei societăți incluzive.

​Oferim locul ideal pentru
– dezvoltare personală,
– schimbări de atitudini și comportamente,
– evoluție atât personală cât și în grup
– activități atractive cu copii și tineri
prin metode și instrumente nonformale educative și de impact.

Suflete inimoase, cu drag de viață și de oameni, strâns uniți pentru scopuri mărețe.

Misiune

Asociația AVATAR își propune să sprijine dezvoltarea tinerilor si implicarea lor in crearea unei societăți incluzive.

Viziune

Tinerii au șanse egale de a-si atinge potentialul

Povestea noastră

Cum am început

Sed porttitor lectus nibh. Donec sollicitudin molestie malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur aliquet quam id dui posuere Sed porttitor lectus nibh. Donec sollicitudin molestie malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur aliquet quam id dui posuere Sed porttitor lectus nibh. Donec sollicitudin molestie malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur aliquet quam id dui posuere

Unde am ajuns

Sed porttitor lectus nibh. Donec sollicitudin molestie malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur aliquet quam id dui posuere Sed porttitor lectus nibh. Donec sollicitudin molestie malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Curabitur aliquet quam id dui 

Proiectele noastre

Erasmus+ Youth Exchange ” Don’t stop us now! ” - 2020
Sesiuni de formare pentru Reprezentanța Comisiei Europene în România - 2019
”Empowering children to their best” - 2019
„Under Migrant's Perspective” - 2019
„MigrARTion” - Euromuevete Spania - 2019
Cine suntem cu adevarat? Joc și traditie - 2018

 

Sesiuni de formare - teatru social - 2017

 

”Inspirație pentru Viitor” - 2017

 

Power of theatre -ACT your Human Rights - 2016

În luna mai 2016, Gabriela Dinu-Teodorescu a fost trainer/formator în metode de teatru aplicat în contextul educatiei pentru drepturile omului, proiect realizat în Albania de cãtre organizatia localä Youth 4 Society în cadrul unui proiect international finantat prin programul Erasmus*.
Pe parcursul celor 6 zile de curs, participanti din 7 täri (Albania, Regatul Unit al Marii Britanii, Turcia, Kosovo, Macedonia, Italia, România) au învãtat despre drepturile omului si despre metode de teatru ce pot fi folosite pentru a evidentia probleme legate de abuz si încälcare a drepturilor omului în comunitätile lor.

Scoala Altfel - 2016

Începând cu anul çcolar 2016-2017 fiecare çcoalá are posibilitatea de a-si alege momentul din an în care sã deruleze Säptämâna Altfel, astfel cä în 2016 am avut douä momente în care am fãcut activitäfi în licee, cu liceeni si nu numai.

Prima parte – aprilie 2016
O echipá de 6 liceeni din Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu si Liceul Teoretic Banjamin Franklin au lucrat împreuná cu Gabriela Dinu-Teodorescu la crearea unei piese de teatru forum despre o poveste atãt de prezentá în liceele din toatä
lumea: bullying sau hãrtuire.
Povestea a venit de la una dintre fete, care a dat contur çi substantä personajului opresat. Adolescentii nostri au vrut sá aducä pe scená si accidentul de la Colectiv, dar mai mult poate neînfelegerea dramei ce a apärut în viafa multora în aceea noapte. Opresata din piesá asculta muzicä rock si era discriminatã si abuzatá verbal si emo{ional din aceastã cauzá. Spre finalul piesei se închide din ce în ce mai mult în ea, nu mai comunicã nici chiar cu prietena ei cea mai bunä, începe sä fumeze, are tráiri depresive si gânduri negre îi trec prin minte. Situatia, asa cum au vãzut-o si spectatorii continea un risc ca eleva noastrã sá încerce sä se sinucidä. Consecinta luatã din realitate, din viafa unei fete care ajunge sá creadä cä nu mai existä o iesire.
Reprezentatiile au fost în Liceul Teoretic Benjamin Frankilin din Bucuresti, Colegiul Tehnic de Aeronautica Henri Coanda tot din Bucureçti si Colegiul Tehnic lon Creangã din Târgu Neamt în luna aprilie 2016,

A doua parte – octombrie/noiembrie 2016
În luna octombrie am dat curs unei dorinte mai vechi de a crea o echipä de teatru educational, împreunä cu care sá punem în scenã piese de teatru (forum, social, educational, comunitar etc.) pe tematici care prezintá interes pentru noi sau care sunt semnalate si cerute de altii. Asa cä, la frnal de octombrie ne-am întâlnit, voluntari mai vechi çi mai noi, sä lucräm la o piesá pentru Colegiul Tehnic Ion Creangã din Târgu Neamf. Tema am ales-o noi, pe baza propunerilor doamnei Directoare çi am construit o piesä în care problemele de comunicare din familie, anturajul çi tentafia consumului de droguri se îmbinä nefericit si provoacá serios viitorul unui adolescent.

Au avut loc douá reprezentatii, una în Târgu Neam{ la Casa de Culturã si una în Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Bucuresti în luna noiembrie 2016.
Rezultatele pot fi mãsurate în peste 350 de elevi si profesori care s-au implicat în poveste si au dorit sä schimbe destinul personajului propus de noi prin mäsuri mai restrictive, mai directe (interzicerea iesirii din casä, refuzul mamei de a-l da bani, iubita care îl pãrãseste) sau mai conciliante si suportive (disculii ale profesoarei cu elevul si cu mama, discutii ale prietenei). Realitatea din piesá nu este departe de cea a liceenilor, care se simt neîntelesi, träiesc intens tot ce li se întâmplá si de multe ori nu au un sprijin în families au în prieteni si cautä modalitäti prin care sä depáseascá situatiile dificile, modalitäti nu întotdeauna sánátoase si sigure.

"You're welcome" - 2016

In anul 2016, am fost parteneri în proiectul “You’re welcome”, un schimb de tineri pe tema refugiatilor, comunicarii interculturale si a ospitalitatii, realizat de asocialia Youth Network din Danemarca/Copenhaga prin programul Erasmus*.
Tabára internationalã a avut loc între 2l si 28 martie 2016 în Stenløse Copenhaga si a gázduit peste 50 de tineri din 8 tári europene, lucrãtori de tineret si voluntari implicati în organizatii de tineret.
Tabara este organizatá în cadrul proiectului cu acelasi nume, finantat de Erasmus *, agentia din Danemarca. În contextul actual, al numärului crescut de refugiati ajunsi în diverse täri europene, comunicarea inter-culturalä devine importantã pentru integrarea lor socialã si economicä. Viitorul locuitorilor tärilor Europene este unul intercultural, iar cresterea abilitalilor de gäzduire si acceptare a diferentelor culturale devine mai importantá ca oricând.

​Parteneri:
l. Copenhagen Youth Network – Denemarca(gazda)
2. Argus Group – Bulgaria
3. Horizons For Youth – Grecia
4. Lélektér Alapítvány – Ungaria
5. KRACANIE PO VODE – Slovacia
6. JTF DSE – Ungaria
7. WalkTogether – Bulgaria
8. Stowarzyszenie Youth Human Impact – Polonia
9. Vsl Inovaciju biuras – Lituania
10. MultiCultural Foundation – Romania
I l. Stowarzyszenie Sztukater – Polonia
12. AVATAR Association – Romania.

Centru Comunitar Căzănești - 2019/2020
Partener în Erasmus + ”Let them be heard!” - 2019/2020
Istorie și actualitate – femei rome pe scena vieții - 2017/2018

 

Eveniment strângere de fonduri - 2017

 

Atelier de formare - egalitatea de gen - 2017

Realizarea unui atelier de formare în perioada 15-19 februarie cu tineri liceeni pe tema egalității de gen, discriminării de gen și a modalităților de combatere a acesteia, precum și creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale: GlobalCool!

​Proiectul a fost derulat de AUR.

Mini-cercetare: Liceul de Coregrafie Floria Capsali - 2017

Organizarea unei mini cercetări folosind metoda focus grup cu scopul identificării nevoilor de formare/dezvoltare ale elevilor din Liceul de Coregrafie Floria Capsali.

Forum al Tinerilor Romi - împotriva discursului instigator la urã - 2016
Tabãra de varã organizatå de Ministerul Tineretului si Sportului - 2016

Aceasta a fost o altä activitate la care am luat parte – activitate voluntarä ca facilitator/trainer a taberei de varä pe tema voluntariatului. Tineri din toatä lara (24) au participat timp de 5 zile la tabära de varä în care au învätat despre legea voluntariatului, documente necesare organizaliei ci voluntarilor, selectie, motivare si managementul voluntarilor, precum si despre cum pot scrie proiecte potrivite grupului tintã cu care lucreazá (studenti, voluntari ai asociatiei).

Connector 2016 - eveniment organizat de ANPCDEFP

 

“Călătorie in sud – identitate multiculturala”

Proiectul “Călătorie in sud – identitate multiculturala” are ca scop facilitarea accesului la cultura copiilor din zona defavorizata cultural Găujani – Giurgiu, promovarea si dezvoltarea diversității si tolerantei prin educație cultural-artistica si metode non-formale, care sa documenteze si sa consolideze identitatea culturala locala a sudului.

Toate acestea vor fi realizate prin sensibilizarea si familiarizarea tinerilor cu valorile patrimoniului imaterial dar si dezvoltarea de abilități de creație a produselor artizanale tradiționale românești si a unor produse artistice, precum un spectacol de dans si de teatru, prin documentarea identității culturale locale a comunei Găujani folosind fotografii, povesti, dans local, obiceiuri si meșteșuguri locale, teatru.
Prin proiect se dorește sensibilizarea si familiarizarea tinerilor cu valorile patrimoniului imaterial dar si dezvoltarea de abilități de creație a produselor artizanale tradiționale românești si a unor produse artistice, precum un spectacol de dans si de teatru. De asemenea, se urmărește documentarea identității culturale locale a comunei Găujani prin fotografii, povesti, dans local, obiceiuri si meșteșuguri locale, teatru.

Copiii se vor familiariza prin activități practice, cu tehnica tradiționala a cusutului de semne si motive tradiționale astfel încât să își confecționeze singuri vestimentația scenica (tricouri cu motive populare, brățări tradiționale). Prin atelierele de actorie, copiilor li se vor fixa cunoștințele acumulate, dar vor fi si incitați la o noua percepție, gândire si abordare a tradițiilor. Muzica si dansul învățate si refăcute într-un spectacol vor aduce un plus de cunoaștere asupra obiceiurilor locale, pe care copiii nu le cunosc, la care nu au acces in mod obișnuit. Tematica momentelor artistice din cadrul spectacolului va fi aleasa in funcție de interesul tinerilor vizavi de anumite tradiții populare românești (dansuri, jocuri, ritualuri străvechi). Deciziile vor fi luate împreuna cu formatorii si consultanții, cu ajutorul si implicarea copiilor pe toate planurile de creație (de la scenariu, la costume si decor, etc).

Copiii vor participa la ateliere de Photovoice și de creare povesti, prin care vor documenta prin fotografii si povesti comunitatea locala, la nivel de tradiții, obiceiuri, istorie locala si oameni, ce vor avea ca rezultat o expoziție de fotografii si o broșură online de povestiri locale.

Ca urmare a atelierelor de meșteșuguri locale, va fi organizat un eveniment de prezentare a produselor pe care copiii le vor crea si ce vor putea fi folosite in cadrul spectacolului si pentru promovarea proiectului si a identității culturale locale.
Proiectul se finalizează prin patru reprezentații ale spectacolului de dans si teatru in comunitate (Căminul Cultural Găujani, Căminul Cultural Malu, orașul Giurgiu și Școala din Pietrișu) unde vor fi invitați elevi, profesori, familiile acestora si persoane interesate de identitatea culturala locala – autorități, reprezentanți ai instituțiilor de cultura, ai organizațiilor neguvernamentale. In urma reprezentaților, vor avea loc si discuții intre beneficiarii direcți si participanți pentru a da mai departe o parte din cunoștințele dobândite in cadrul atelierelor. Evaluarea finala a proiectului va fi realizata de către managementul programului, pe baza rapoartelor de activitate ale colaboratorilor si a evaluări pe tot parcursul proiectului si va urmări atât evaluarea la nivelul participanților direcți (cei 15- cincisprezece – copii), cat si evaluarea participanților la spectacole prin observarea impactului asupra publicului. Proiectul va avea de asemenea ca produs final si un reportaj in legătură cu spectacolul realizat si un (video)blog-jurnal special creat, cu tutoriale si alte texte sau imagini foto/video din cadrul proiectului care sa stea mărturie a activităților, experiențelor si concluziilor celor implicați in proiect si care sa fie instrument de inspirație si motivare a oricărei alte persoane/organizații/instituții pentru a iniția si derula proiecte si activități care sa valorifice patrimoniul imaterial romanesc. Prin ideea de “a da mai departe” se va dori menținerea blogului cu imagini si povesti ale unor spectacole sau momente artistice create de beneficiarii direcți sau indirecți ai proiectului nostru, inspirați de rezultatele noastre.

Scopul proiectului cultural
Proiectul “Călătorie in sud – identitate multiculturala” are ca scop facilitarea accesului la cultura copiilor din zona defavorizata cultural Găujani – Giurgiu, promovarea si dezvoltarea diversității si tolerantei prin educație cultural-artistica si metode non-formale, care sa documenteze si sa consolideze identitatea culturala locala a sudului.

Toate acestea vor fi realizate prin sensibilizarea si familiarizarea tinerilor cu valorile patrimoniului imaterial dar si dezvoltarea de abilități de creație a produselor artizanale tradiționale românești si a unor produse artistice, precum un spectacol de dans si de teatru, prin documentarea identității culturale locale a comunei Găujani folosind fotografii, povesti, dans local, obiceiuri si meșteșuguri locale, teatru.

Obiective generale şi specifice ale proiectului cultural
Obiective generale:
1. documentarea identității culturale locale din comuna Găujani prin utilizare de metode variate: meșteșuguri, dansuri, povesti si istorie, fotografii si teatru;
2. păstrarea memoriei culturale, a artei si tradițiilor populare locale, prin deprinderea de abilități meșteșugărești si artistice;
3. deschiderea de noi perspective in dezvoltarea personala si profesionala ulterioara a copiilor/tinerilor, sa ii inspire si motiveze sa păstreze si sa promoveze tradițiile si obiceiurile locale, sa se deschidă spre educație si cultura;
4. creșterea coeziunii sociale prin susținerea diversității si promovarea tolerantei.
Obiective specifice:
1. dobândirea de cunoștințe despre cultura locala, obiceiuri si tradiții, meșteșuguri, dans tradițional pentru cei 15 copii beneficiari direcți prin implicarea in cele 25 de ateliere derulate
2. dobândirea de abilități de relaționare, comunicare, cooperare, gestionare a emoțiilor, exprimare artistica pentru cei 15 beneficiari direcți, prin participarea la diferitele tipuri de ateliere
3. dezvoltarea de atitudini si valori precum toleranta, celebrarea diversității, compasiune, ajutorare, suport pentru cei 15 copii prin implicarea in activitățile proiectului si evenimentele realizate
4. dezvoltarea abilitaților artistice, a creativității si imaginației prin jocurile de actorie, munca in echipa si crearea unui spectacol care va fi pus in scena la finalul atelierelor de dans si teatru.
5. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe despre valorile creațiilor spirituale de arta rurala străveche si deprinderea unor meșteșuguri tradiționale prin aplicații practice pentru cei 15 tineri pe durata proiectului
Proiectul se adresează copiilor din orice mediu social, identificați si selecționați cu ajutorul instituției partenere, cu vârsta cuprinsa intre 12 si 18 ani, precum si părinților, elevilor si altor persoane invitate la reprezentațiile ulterioare.
Vizam elevi, profesori, familiile acestora si persoane interesate de identitatea culturala locala – autorități, reprezentanți ai instituțiilor de cultura, ai organizațiilor neguvernamentale.

Program de voluntariat

Sponsorizare

| Asociatia AVATAR | 
Cont IBAN: RO44BTRL04701205G38097XX

Donează 3,5%

Finanțatorii noștri

Devin-o voluntar azi!

Selectăm voluntari!
Dacă vrei să te implici în proiecte pentru tineri și să faci vocea tinerilor mai puternică, hai alături de noi!
Cu abilități creative și organizatorice, cu dorință de învățare și de implicare, proiectele noastre actuale și viitoare își caută voluntarii. Ne poți ajuta cu crearea de materiale promoționale, poți face video editing sau crea imaginea unui proiect.
Tot ce trebuie să faci, pentru început, este să completezi formularul de mai jos!
Noi te contactăm negreșit!

Hai cu noi!

Am ajutat până acum

beneficiari

RON adunați

schimburi erasmus+

Am avut peste 50 de proiecte implementate

Rapoartele noastre de activitate pe ultimii ani sunt disponibile mai jos.

Echipa AVATAR

Gabriela Teodorescu

Gabriela Teodorescu

Președinte

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Bianca Hotea

Bianca Hotea

Colaborator Storytelling

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mariana Iacob

Mariana Iacob

Membru Fondator

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dalia Solon

Dalia Solon

Colaborator Storytelling

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Vera Ularu

Vera Ularu

Membru Fondator

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hai să povestim!

Telefon: 0724 744 184