• contact@asociatia-avatar.ro
 • 0731 544 469

Termeni și Condiții

Asociaţia AVATAR funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală.

Scopul Asociaţiei AVATAR

Misiunea Asociaţia AVATAR este de a construi împreună cu românii un mediu curat şi sănătos pentru noi şi pentru copiii nostri.
În vederea realizării proiectelor sale, Asociaţia AVATAR este sprijinită de voluntari din toate zonele României.
Websit-ul www.asociatia-avatar.ro a fost creat în scopul promovării proiectelor Asociaţiei AVATAR, aducerii la cunoştinţă publică a activităţilor Asociaţiei şi dezvoltării acţiunilor de voluntariat.

Utilizarea websitului www.asociatia-avatar.ro

Orice persoană are posibilitatea de accesare şi utilizare a websitului www.asociatia-avatar.ro, putându-se înscrie ca voluntar în campaniile iniţiate de Asociaţie.

Prin folosirea websitului www.asociatia-avatar.ro, utilizatorii înteleg să respecte termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul document.

Folosirea informaţiilor www.asociatia-avatar.ro

Informaţiile cuprinse pe websitul www.asociatia-avatar.ro sunt dedicate  în scop de informare şi interconexiune cu alte persoane şi nu pot face obiectul comercializării, sub nici o formă.
Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor www.asociatia-avatar.ro, incluzând dar nelimitându-se la colectarea numelor de utilizator, adreselor de e-mail, fotografiilor, sau oricăror informaţii, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Acţiuni interzise pe websitul www.asociatia-avatar.ro

Următoarele acţiuni sunt strict interzise pe webistul www.asociatia-avatar.ro:

 1. publicarea de materiale cu conţinut obscen, ofensator, violent, defăimator, discriminator, rasist, şovin;
 2. publicarea de materiale publicitare sau promoţionale, sau alte forme de comercializare de produse sau servicii;
 3. publicarea sau difuzarea de materiale cu conţinut explicit sexual sau transmiterea de linkuri către websituri pentru adulţi;
 4. difuzarea sau transmiterea materialelor ce conţin viruşi, viermi sau de programe menite a distruge sistemele de operare;
 5. încarcarea, postarea sau transmiterea de materiale de tipul „junk mail”, „spam”, „spim” scrisori in lanţ, scheme piramidale, sau alte forme de solicitări neautorizate;
 6. încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea de conţinut pentru care membrul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare;
 7. promovarea de informaţii despre care membrul cunoaşte că sunt false sau promovarea de activitaţi ilegale sau abuzive, obsecene, ameninţatoare, calomnioase;
 8. promovarea sau furnizarea de informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promovarea violenţei fizice sau verbale împotriva oricărui grup sau persoane, sau promovarea oricărui act de cruzime faţă de animale;
 9. promovarea de instrucţiuni pentru realizarea de activităţi ilegale sau criminale;
 10. publicarea de materiale protejate de dreptul de autor, pentru care nu există permisiunea autorului de publicare şi difuzare.

Asociaţia va şterge şi îndepărta materialele ce prezintă conţinut interzis, putând în orice moment sa suspende ori bloca contul membrului care a difuzat sau promovat materiale cu astfel de conţinut.
De asemenea, Asociaţia va putea lua măsuri legale împotriva membrului care a publicat conţinut interzis pe websitul www.asociatia-avatar.ro.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în websitul www.asociatia-avatar.ro, sub formă de text, date, software sau imagini statice.
Conţinutul websitului este proprietatea www.asociatia-avatar.ro şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei.
Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe webistul www.asociatia-avatar.ro este strict interzisă, în caz de violarea a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Drepturile de autor

Asociaţia devine proprietară asupra tuturor textelor publicate pe websitul şi forumul www.asociatia-avatar.ro.
Membrii deţin proprietatea asupra conţinutului publicat pe websitul www.asociatia-avatar.ro, putându-l folosi în orice modalitate doresc sau consideră necesar.
Cu toate acestea, prin publicarea de materiale sau texte pe websitul www.asociatia-avatar.ro, membrii acordă Asociaţiei dreptul de a folosi, modifica, reproduce, difuza sau distribui conţinutul transmis de ei, exclusiv pe websitul www.asociatia-avatar.ro.
Prin postarea oricarui tip de material pe websitul şi forumul www.asociatia-avatar.ro, membrii garantează că întreg conţinutul este proprietatea membrului sau are dreptul de folosirea a respectivului conţinut, precum şi ca prin difuzarea conţinutului nu se violează drepturile de autor sau de proprietate intelectuală ale niciunei persoane sau entităţi.

Legături către alte websituri

Websitul www.asociatia-avatar.ro poate furniza legaturi (link-uri) către alte websituri resurse. www.asociatia-avatar.ro nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, nefiind responsabilă pentru conţinutul publicitat pe aceste websituri sau resurse.
Mai mult, Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de websituri sau resurse.

Limitarea responsabilităţii

MEMBRII ÎNTELEG ȘI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

A) UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ȘI SERVICIILOR WEBSITULUI ASOCIATIA AVATAR SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. SERVICIILE SUNT FURNIZATE PE PRINCIPIUL „AȘA CUM SUNT” SAU „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”.

B) ASOCIAŢIA NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; INFORMAŢIILE PUBLICATE PE WEBSITUL ȘI FORUMUL ASOCIATIA AVATAR VOR FI CORECTE SAU EXACTE; SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI TOATE CERINŢELE MEMBRILOR; ORICE EROARE DE PROGRAM VA FI CORECTATĂ.

C) NICI O INFORMAŢIE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBŢINUTĂ DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL WEBSITULUI ASOCIATIA AVATAR VA CREA VREO RESPONSABILITATE FAŢĂ DE ASOCIAŢIE, DACĂ NU E SPECIAL PREVĂZUTĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT;

Garantii

ASOCIAŢIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI UN FEL DE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA: NEREALIZAREA DE PROFIT, POSIBILITATEA DE FOLOSIRE, SAU ALTE PAGUBE, REZULTÂND DIN:

A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR WEBISTULUI ASOCIATIA AVATAR

B) ACCES NEAUTORIZAT LA CONTUL DE MEMBRU ASOCIATIA AVATAR;

C) DETERIORAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR;

D) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICIILE ȘI INFORMAŢIILE WEBSITULUI ASOCIATIA AVATAR.

Alte prevederi

Asociaţia va putea în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe websitul www.asociatia-avatar.ro.

Asociaţia va putea modifica prezenţii Termeni şi Condiţii oricând, fără o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe websit.
În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a websitului www.asociatia-avatar.ro, se va face referire despre aceasta în una din paginile principale ale websitului.
Continuarea folosirii de către membri a websitului www.asociatia-avatar.ro atesta acceptul acestora a noilor reguli.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române in vigoare.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă.
În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

Finanțatori și Parteneri